ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ KISAA SHOW DAY วันที่ 27 ตุลาคม 2561 นี้ ณ ลานอีเดน ห้างเซ็นทรัลเวิร์ด