"โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งบัน" 14 ม.ค. 2566 มอบพาวเวอร์แบงค์ให้ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง และมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ราชการ นำไปใช้ทางด้านการบริการที่จำเป็น

Thursday, Apr 25, 2024 0 comment(s)

"โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งบัน" 14 ม.ค. 2566 มอบพาวเวอร์แบงค์ให้ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง และมอบจักรยานให้เด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ราชการ นำไปใช้ทางด้านการบริการที่จำเป็น

Leave Your Comment